Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Odstąpienie od umowy

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY  

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas  MAGMA s.c. Jarosław i Mateusz Typańscy ul. Brzozowa 19, 63-200 Jarocin, nr tel.:+48 508-257-785, adres e-mail:

handel@e-magma.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduję się to na dole dokumentu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prosimy Państwa o przesłanie nam wraz z rzeczą otrzymanego od nas paragonu, stanowiącego dowód sprzedaży. Jeżeli jednak nie dysponują Państwo paragonem, okoliczność ta nie będzie stanowiła żadnej przeszkody do skorzystania przez Państwa z przysługującego prawa odstąpienia od umowy.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy 

                                                               MAGMA s.c. Jarosław i Mateusz Typańscy

                                                  ul. Brzozowa 19

                                                        63-200 Jarocin

                                                  nr tel: +48 508-257-785 nr fax: +48 62 747-72-19

                                                  e-mail: e-magma@e-magma.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)  ………………………………………………………………………………… zawartej w dniu ………………………………………………….

Nazwa Banku: …………………………………………………………………………………………..............

 

 Numer Rachunku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi Klienta: …………………………………………………………………………………………...............

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

(proszę wpisać swoje imię i nazwisko, adres oraz podpisać się)

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

(**)  Prosimy Państwa o przesłanie nam wraz z towarem otrzymanego od nas paragonu, stanowiącego dowód sprzedaży. Jeżeli jednak nie dysponują Państwo paragonem, okoliczność ta nie będzie stanowiła żadnej przeszkody do skorzystania przez Państwa z przysługującego prawa odstąpienia od umowy!

pixel