Informacje

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

 

Administratorem Państwa danych jest MAGMA s.c. Jarosław i Mateusz Typańscy z siedzibą w Jarocinie (kod pocztowy: 63-200), ul. Brzozowa 19, REGON 360083620, NIP:6172205547, podmiot wpisany do CEIDG: ewidencja dla Mateusz Typański prowadzona jest przez Burmistrza Jarocina pod nr wpisu 08187/2006, natomiast Jarosław Typański prowadzonej przez Burmistrza Jarocina pod nr wpisu 09316/2009.

 

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. i ustawy o świadczeniach drogą elektroniczną oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Inspektorem Ochrony Danych w MAGMA s.c. Jarosław i Mateusz Typańscy z siedzibą w Jarocinie jest Maciej Hejduk, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: e-magma@e-magma.pl lub pisemnie na adres: MAGMA s.c. Jarosław i Mateusz Typańscy z siedzibą w Jarocinie (kod pocztowy: 63-200), ul. Brzozowa 19, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

Administrator danych informuje, że: Celem zbierania danych jest usługa sprzedaży towarów przez sklepy internetowe należące do MAGMA sp. c. oraz dostawa pod adres wskazany przez klienta.

 

Każdemu klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji internetowej sprzedaży towarów i ich dostawy .

 

W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa wykonanie powyższej umowy. Dane udostępnione przez klienta nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim z wyjątkiem dostawcy usług, z których korzysta Administrator celem zapewnienia możliwości wykonywania przez niego zadań (kurierzy, biuro rachunkowe, dostawcy oprogramowania, serwis gwarancyjny urządzeń). Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa. Dane udostępnione przez korzystającego ze sklepu nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane zgromadzone w celu realizacji umowy są przechowywane do czasu wygaśnięcia ustawowych terminów (np. przepisów podatkowych).

Jeżeli Klienta nie wyraził zgody na wykorzystanie swoich danych kontaktowych do celów reklamowych, będziemy przechowywać dane zebrane w celu realizacji umowy do czasu wygaśnięcia ustawowych lub ewentualnych umownych uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji. Po upływie tego okresu, przechowujemy informacje o stosunku umownym wymagane przepisami prawa handlowego i podatkowego przez okresy określone przepisami prawa (na ogół nie dłuższy od 7 lat od zawarcia umowy).

Po upływie tego terminu dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Operatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MAGMA na potrzeby prowadzonych kampanii marketingowych.

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel